• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για τις Νέες περιόδους παραθερισμού ΕΑΑΝ έτους 2020, που λόγω των ληφθέντων μέτρων (COVID -19), αναπροσαρμόσθηκαν και πάλι για το παραθεριστικό κέντρο της Αγ. Μαρίνας (ΝΒΝΕ).

2. Για επαναϋποβολή αιτήσεων (όσων είχαν δηλώσει παραθεριστική περίοδο στην Αγ. Μαρίνα) κάντε κλικ  εδώ (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων & δικαιολογητικών Παρασκευή 29.5.20 και ώρα 23:59)

*** Δείτε τις τιμές των οικιών και δωματίων, που θα ισχύσουν για εφέτος στην Αγ. Μαρίνα (ΝΒΝΕ)

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ-
Για το έτος 2020 λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, η ΕΑΑΝ θα δέχεται δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης των δύο (2) προηγουμένων ετών όπου να φαίνεται ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που θα δηλώνει ότι «το πιστοποιητικό που υποβλήθηκε είναι ακόμα εν ισχύ». Για τα πιστοποιητικά σπουδών, αν δεν υπάρχει με ημερομηνία έκδοσης των δύο (2) προηγουμένων ετών, θα γίνεται δεκτό πρόσφατο Ε1 του αιτούντος όπου να εμφανίζεται ότι το αναφερόμενο τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος. Το Ε1 θα συνοδεύεται επίσης από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση «ότι το τέκνο είναι φοιτητής».

Go to top