• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ)

 *** Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε Αίτηση Παραθερισμού

                                                                         Ημερομηνία  28 Μαρτίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ε Α Α Ν

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Παραθεριστικά Κέντρα ΠΝ και ΙΔ Ξενοδοχεία –Πανσιόν-Ενοικ.Δωμάτια

ΣΧΕΤ : ΓΕΝ/Β3-VI Φ.440.1/8/216352/Σ.1672//08-03-19

          Σύμφωνα με το σχετικό οι περίοδοι στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι όπως κατωτέρω .

Α. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 2019

1η (Α) περίοδος Παρασκευή   31 Μαΐου       έως    Πέμπτη 13 Ιουνίου

2η(Β) περίοδος Παρασκευή   14 Ιουνίου      έως    Πέμπτη 27 Ιουνίου

3η(Γ) περίοδος Παρασκευή   28 Ιουνίου      έως    Πέμπτη 11 Ιουλίου

4η(Δ) περίοδος Παρασκευή  12 Ιουλίου       έως    Πέμπτη 25 Ιουλίου

5η(Ε) περίοδος Παρασκευή 26 Ιουλίου       έως    Πέμπτη 08 Αυγούστου

6η(ΣΤ) περίοδος Παρασκευή 09 Αυγούστου    έως    Πέμπτη 22 Αυγούστου

7η (Ζ) περίοδος Παρασκευή  23 Αυγούστου    έως    Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου

8η (Η) περίοδος Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου        έως    Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

9η (Θ) περίοδος Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου        έως    Πέμπτη 03 Οκτωβρίου   

 

Β. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ 2019

1η (Α) περίοδος Σάββατο 11 Μαΐου   έως    Παρασκευή  24 Μαΐου

2η(Β) περίοδος Σάββατο  25 Μαΐου   έως    Παρασκευή 07 Ιουνίου

3η(Γ) περίοδος Σάββατο  08 Ιουνίου  έως    Παρασκευή 21 Ιουνίου

------------------------------------------------------------------------------------------

9η (Θ) περίοδος Σάββατο 31 Αυγούστου     έως    Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

10η (Ι) περίοδος Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου  έως    Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

 

Γ. Ιδιωτικά Ξενοδοχεία –Πανσιόν- Ενοικ.Δωμάτια 2019

          Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά :

 • Για δύο δικαιούμενα άτομα 35 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 350 ευρώ
 • Για κάθε άτομο δικαιούμενο 25 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά  250 ευρώ
 • Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά 40 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 400 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

          Δύνανται οι παραπάνω  να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες  ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα . Επίσης δύνανται να παραθερίσουν για λιγότερες από 10 ημέρες λαμβάνοντας μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό επιδότησης .Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

 

Δ. Περίοδοι Παραθερισμού Φάρων (Αρκίτσας Φθιώτιδος 2019)

1η (Α) περίοδος 10-18  Μαΐου           9η (Θ) περίοδος 21 -29 Ιουλίου

2η(Β) περίοδος 19 -27  Μαΐου            10η (Ι) περίοδος 30 Ιουλ-07 Αυγούστου

3η(Γ) περίοδος 28 Μαϊ -05 Ιουνίου    11η (ΙΑ) περίοδος 08-16 Αυγούστου

4η(Δ) περίοδος 06-14 Ιουνίου            12η (ΙΒ) περίοδος 19-27 Αυγούστου

5η(Ε) περίοδος 15-23 Ιουνίου            13η (ΙΓ) περίοδος 28 Αυγ-05 Σεπτεμβρίου

6η(ΣΤ) περίοδος 24 Ιουν-02 Ιουλίου   14η (ΙΔ) περίοδος 06-14 Σεπτεμβρίου

7η (Ζ) περίοδος 03-11 Ιουλίου            15η (ΙΕ) περίοδος 15-23 Σεπτεμβρίου

8η (Η) περίοδος 12-20 Ιουλίου

Ε. Περίοδοι Παραθερισμού  ΚΕ ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΠΝ 2019

1η (Α) περίοδος 18-25  Μαΐου                11η (ΙΑ) περίοδος 27 Ιουλ-03 Αυγούστου

2η(Β) περίοδος 25 Μαΐ-01 Ιουνίου         12η (ΙΒ) περίοδος 03 -10 Αυγούστου

3η(Γ) περίοδος 01-08 Ιουνίου                13η (ΙΓ) περίοδος 10-17 Αυγούστου

4η(Δ) περίοδος 08-15 Ιουνίου                14η (ΙΔ) περίοδος 17-24 Αυγούστου

5η(Ε) περίοδος 15-22 Ιουνίου                15η (ΙΕ) περίοδος 24 - 31 Αυγούστου

6η(ΣΤ) περίοδος 22-29  Ιουνίου             16η (ΙΣΤ) περίοδος31 Αυγ-07 Σεπτεμβρίου

7η (Ζ) περίοδος 29 Ιουν-06  Ιουλίου      17η (ΙΖ) περίοδος 07-14 Σεπτεμβρίου

8η (Η) περίοδος 06-13  Ιουλίου             18η (ΙΗ) περίοδος 14-21 Σεπτεμβρίου

9η (Θ) περίοδος 13-20 Ιουλίου         

10η (Ι) περίοδος 20-27 Ιουλίου          

Σημείωση : α. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις παραθερισμού θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΜΕ ΚΑΤΑΛΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).

                   β.  Μην απευθύνεστε στη Μηχανογράφηση για υποβολή Αιτήσεων  Υπεύθυνων Δηλώσεων παραθερισμού.

                   γ. Αποστολή δικαιολογητικών για ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους – Μονο-γονεϊκές οικογένειες ή πιστοποιητικά σπουδών θα γίνονται ΜΟΝΟ στο e-mail paratherismos@eaan.gr ή φαξ 21.22.22.28.29 (ΝΕΟ ΝΟΥΜΕΡΟ). Υπενθυμίζεται για ΑΜΕΑ παρελθόντων ετών οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω κατηγορία δεν χρειάζεται αποστολή εκ νέου δικαιολογητικών. Επίσης προσοχή τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ να είναι επικαιροποιημένα (2018-2019) και να αποστέλλονται έγκαιρα μέχρι το τέλος των αιτήσεων .    

                    δ.  Οδηγίες συμπληρώσεως θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της EAAN.

                  

 

 

              Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

    Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.       

 

 

                                                                              Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ

                                                                 Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ ε.α.

Go to top