• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Απεβίωσε την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ο Ανθυπασπιστής (Μηχ) εα Ματθαίος Μαυρομάτης ΠΝ, γεννηθείς το 1941. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία τελεσθηκε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, στον Ι. Ναό Αγ. Βασιλείου, εντός Κοιμητηρίου Βύρωνα Αττικής, όπου και ακολούθησε η ταφή.

Go to top